Fjellstrand vel

Bidra til realisering av aktivitetspark på Fjellstrand!

Bidra til realisering av aktivitetspark på Fjellstrand!

Pengene skal brukes til byggetrinn 1:

Pumptrackbanen er ferdigstilt og åpnet i juni 2023.

Vi har fått 500 000 av Nesodden kommune, 400 000 av Sparebankstiftelsen, 200 000 av FSK, vi selger annonser til næringsliv og mottar stadig støtte på vipps.

Vi ønsker å videreutvikle tomten på Nyborgjordet på Fjellstrand til å bli en mangfoldig aktivitetspark der folk i alle aldre kan møtes til aktivitet. Planen vår, i tillegg til pumptrackbane, er å etablere jordhopp, skatepark, basketbane og padeltennisbane. Fra før av har vi beachvolleybane og fotballbane, disse består og blir en del av mangfoldet. 

I følge ungdataundersøkelsen fra 2019 skårer Nesodden dårlig på opplevd ensomhet, rusbruk og trusler om vold blant unge. Dette sett i forhold til landsgjennomsnittet.

Dette må vi gjøre noe med! Nesodden trenger flere gode møteplasser for alle aldre, flere steder med tidsaktuelle aktiviteter,  et tilbud til de som ikke går på organisert idrett, et sted der vi kan se hverandre og selv bli sett. 

«Det er bedre å bygge barn enn å repare voksne!» 

Bli med å realisere drømmen, bli med å bygge mennesker, bli med å styrke oppvekstvilkårene på Nesodden!

Vi har godkjenning fra kommunen så alt ligger tilrette for å starte prosessen. Vi har mottatt gode bidrag fra både kommunen, sparebankstiftelsen med flere, men jobber i disse dager med å søke etter mer midler. Parken vokser i takt med innkomne midler.

Takk til alle som bidrar!