Fjellstrand vel

badstue

Booking av badstue

Nå har vi fått badstue på Fjellstrand brygge!

To dager i uken vil badstuen være tilgjengelig for Fjellstrand Vels medlemmer. Dette er onsdager og lørdager i april og mai måned. De øvrige dagene vil badstuen være tilgjengelig for medlemmer av NFB, og her kan selvsagt også medlemmer av Fjellstrand Vel være medlemmer slik at de kan booke alle åpne tider.

Booking av badstue for Fjellstrand vel

For medlemmer i Nesodden Folkebadstu henviser vi til NFB sin bookingløsning.

For at flest mulig skal kunne bli kjent med tilbudet vil vi 23. april gjøre badstuen tilgjengelig for Fjellstrand Vel sine medlemmer fra kl 1200 til kl 2000. Da vil også med medlemmer fra Fjellstrand Vel sitt styre være tilstede. Nærmere informasjon om dette arrangementet kommer på denne siden når det nærmer seg. Pris To timer kr 200,- Betales til NFB. Viktig praktisk info

  • Alle skal vaske etter seg.Vann (og toalett) er tilgjengelig i pumpehuset på bryggen. Vaskemidler og kluter er tilgjengelig.
  • Det er dere selv som sørger for fyring. Ved er tilgjengelig i ved badstuen.
  • Det er viktig å etterlate badstuen i den stand dere selv ønsker å komme til den.
  • Fra badstuen er det laget tilkomst til sjøen med plattinger og trapper helt ned i sjøen. Det er i tillegg ryddet en sti ut i vannet slik at det er bedre å gå ut der.
  • All søppel som produseres må man selv frakte hjem. (Det er ikke lagt til rette med egnet søppel håndtering)

Til sist Å ta badstu og bade er en veldig hyggelig aktivitet. Dette skal ikke kombineres med overdrevet alkoholinntak – vi oppfordrer alle til å være forsiktige – aktiviteten skjer på eget ansvar på fellesskapets områder. Vi ønsker alle en god opplevelse!