Fjellstrand vel

DAJ_20230311-8476

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I FJELLSTRAND VEL

Mandag 18/3/2024 kl 19.00  – Sted: Annas hybel Fjellstrand 

Dagsorden 

1. Konstituering 

2. Årsberetning 

3. Regnskap 

4. Innkomne forslag 

5. Valg 

Forslag som ønskes behandlet, må være sendt/levert til styret post@fjellstrand-vel.no senest 3 uker før årsmøtet, 26. februar 2024. 

Fullstendig dagsorden og årsmøtepapirer sendes ut til alle medlemmer 2 uker før årsmøtet, 4. mars 2024.