Fjellstrand vel

9092ea_72dd65ad610848b7bfe3ae3dcfbb1a28_mv2

Vi minner om ekstraordinært årsmøte i Fjellstrand Vel!

Møtet avholdes på Annas Hybel 4 Mai kl 1900.

Sak 3: Finansiering av Nyborgjordet Aktivitetspark.
To poster til godkjenning i denne saken:

a)   Godkjenning av opptak av lån i bank for å dekke midlertidige momskostnader.

b)   Midlertidig lån fra Fjellstrand Vels egenkapital for ferdigstilling av pumptrackbanen.