Forside > Om oss

Om Fjellstrand Vel

Fjellstrand Vel er en av flere Velforeninger på Nesodden som ble stiftet rundt århundreskiftet. Den første var Flaskebekk Vel i 1894, Oksval Vel i 1902 og siden Hellvik Vel og Fjellstrand Vel 5. juni 1912.

Fjellstrand med stupetårn

Historien

 

Fjellstrand Vel er en av flere Velforeninger på Nesodden som ble stiftet rundt århundreskiftet. Den første var Flaskebekk Vel i 1894, Oksval Vel i 1902 og siden Hellvik Vel og Fjellstrand Vel 5. juni 1912.

 

På hele Nesodden ble det bygget ut stadig flere sommervillaer og hytter. Nesodden var blitt et populært rekreasjonssted for Oslos bedre stilte befolkning. Fram til dette hadde Fjellstrandfolk livnært seg innenfor jord- og skogbruk, med store gårder som Fjell og Granerud Gård. Fjellstrand utviklet seg nå til å bli et senter i kommunen.

 

Det var et yrende forretningsliv med bank, postkontor, kjøttforretning, landhandleri, kolonialforretning, kiosker og kafé! Båten var det viktigste, og lenge det eneste kommunikasjonsmiddelet. Vellet ble stiftet for å løse og koordinere felles oppgaver som veiutbygging, brygger og bryggehus, veibelysning og drikkevann. Det ble gravd, hakket og spadd. Fruene bakte kaker, holdt basar og hadde syklubb for å skaffe penger til Vellet. Det ble lagt ned et enormt antall dugnadstimer disse første årene for å bygge ut infrastruktur som siden har blitt en kommunal oppgave.

 

Fjellstrand Vels Vannverk forsynte befolkningen med vann fra 1923 til 1963, da tok kommunen over. Vellet har også siden starten vært opptatt av å skaffe tilveie felles uteområder for befolkningen, og sikret seg det flotte området Nyborgjordet og badestranda Paradisbukta ved å stifte egne interessentskap. For oss i dag høres det merkelig ut at det ikke var fri adgang til sjøen- men det var ikke allemannsrett og det meste av strandlinja var eid av private. I Paradisbukta, det eneste stedet hvor det var langgrunt og fri ferdsel, var det tømmeropplag til langt utpå sommeren.

 

Vellet kjøpte stranda i 1932, og etter dette var det mulig å bade her- vel og merke hvis du var andelshaver. Stupetårnet ble reist etter krigen og har vært et landemerke, godt synlig under innseilingen til Oslo.