Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig 

Styreleder Jan Kilemo er på vegne av Fjellstrand vel behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi lagrer i tillegg årsavgifthistorikken din. Vi bruker for tiden ikke «cookies» og lagrer dermed ikke ditt adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan du som kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen 

Vi behandler opplysningene for å kunne holde register over medlemmer og for å kunne gi deg medlemsinformasjon i forbindelse våre aktiviteter. samt faktura for årsavgift, via e-post og og postutsendelser. 

 

Grunnlaget for behandlingen 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for våre medlemmer for å oppfylle avtale om medlemskap. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). 

Der du har samtykket til det, kan vi også benytte opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt når du blir medlem.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Noen utvalgte samarbeidspartnere vil kunne få innsyn i opplysninger hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester, som f.eks. datalagring, for Fjellstrand vel. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten.

Opplysningene vil ikke bli brukt til annet enn det som er definert i denne personvernerklæringen.

Sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Transaksjonsdata (medlemsavgift) for våre medlemmer lagres i 5 år etter bokføringsloven. Personopplysninger lagres så lenge du har et eksisterende kundeforhold. Dersom du ikke har gjennomført noen transaksjoner de siste 5 år anser vi ikke at du har et eksisterende kundeforhold og dine personopplysninger vil bli anonymisert.

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har. 

Dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til regelverket, har du rett til å klage til Datatilsynet. Fjellstrand vel håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser. 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. 

 

Endringer i Personvernerklæringen 

Fjellstrand Vel forbeholder seg retten til å endre Personvernerklæringen ved behov. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse: post@fjellstrand-vel.no